Login

Matt VK2-FLY's VK DMR INFORMATION

Radio Database breakdown by repeater (not including TG9)

StationLocationFrequencyCallsDuration (Hours)Last seenLast CallStatusOutages (48h)
VK3RTEKaringal430.000017148128.312020-08-09 19:28:012020-07-29 12:45:17 by VK3EH ok 1
VK4RBKAtherton438.9250@-7.0276410.352020-08-09 19:28:012020-07-22 06:33:44 by VK4GO ok 1
VK3RGLMtAnakie439.5000@-5.0336213.872020-08-09 19:28:012020-07-28 11:42:03 by VK3MRT ok 0
VK2RCGSydney439.5000@-5.012579107.32020-08-09 19:28:012020-07-29 13:34:45 by VK2FECK ok 0
VK7RCRHobart438.5250@-5.0943174.252020-08-09 19:28:012020-07-29 15:26:10 by VK7ZCR ok 0
VK3RDRCranbourne438.2625@-7.0753142.422020-08-09 19:28:012020-07-29 11:38:53 by VK3BV ok 0
VK4RSLNoosa430.00008726.482020-08-09 19:28:012020-07-29 01:25:55 by VK4BI ok 4
VK2RGNGoulburn438.3250@-5.0241515.872020-08-09 19:28:012020-07-29 15:16:15 by VK2TU ok 0
VK3RGVMtWombat438.9000@-7.0201610.012020-08-09 19:28:012020-07-27 19:09:39 by VK3NQS ok 0
VK2RWIDural438.6000@-5.0529714.892020-08-09 19:28:012020-07-29 16:03:20 by VK2EEU ok 0
VK4RBTGoldCoastNth438.7125@-7.0561737.052020-08-09 19:28:012020-07-29 15:23:21 by VK4FMGC ok 0
VK2RLEEngadine438.4250@-5.0207012.972020-08-09 19:28:012020-07-22 13:30:01 by VK2HAV ok 0
VK3RTABeulah438.1250@-7.02330.512020-08-09 19:28:012020-06-13 11:45:28 by VK3SNR ok 0
VK3RMCNarreWarrenNorth438.7125@-7.0397820.142020-08-09 19:28:012020-07-28 19:31:30 by VK2LD ok 0
VK1RBMCanberra438.8125@-7.029787.262020-08-09 19:28:012020-07-29 06:41:05 by VK1MV ok 0
VK7RJGMt.Arthur438.4125@-7.032769.812020-08-09 19:28:012020-07-27 21:37:02 by VK7RC ok 0
VK5RSFAdelaide438.8375@-7.0539317.242020-08-09 19:28:012020-07-28 18:28:59 by VK5FEAR ok 0
VK2RAOOrange438.7250@-5.02490.922020-08-09 19:28:012020-07-21 20:25:14 by VK2XLJ ok 0
VK4RNXSunshineCoast438.8875@-7.01331392.292020-08-09 19:28:012020-07-29 15:58:10 by VK4BI ok 0
VK4RMCBrisbane438.8000@-7.01067071.472020-08-09 19:28:012020-07-29 14:52:49 by VK4MAO ok 0
VK4RLUMtDunsinane439.8750@-5.07583.372020-08-09 19:28:012020-07-25 08:54:13 by VK4AAX ok 0
VK2RFIDora CreekCreek14826.862020-08-09 19:28:012020-07-28 19:42:55 by VK2GG ok 3
VK2ROJNelson Bay QF67bg54Bay17148.512020-08-09 19:28:012020-07-26 14:34:03 by VK2DLP ok 0
VK2RHRHighRange439.9000@-5.07994.072020-08-09 19:28:012020-07-21 19:16:39 by VK2FECK ok 0
VK2RYSYass438.1000@-7.07884.032020-08-09 19:28:012020-07-29 15:22:09 by VK2PET ok 0
VK2RCVGrafton439.9125@-5.06741.962020-08-09 19:28:012020-07-29 07:56:35 by VK2RT ok 0
VK2RMBTerreyHills438.4000@-5.412474.132020-08-09 19:28:012020-07-27 13:15:04 by VK2KAZ ok 0
VK3RHDHorsham438.3250@-7.04183.852020-08-09 19:28:012020-07-12 10:07:03 by VK3AS ok 0
VK3RWWNationWide438.1500@-5.425148.092020-08-09 19:28:012020-07-26 17:54:31 by VK5ZKR ok 0
VK2RHTChatswood438.3500@-5.420678116.942020-08-09 19:28:012020-07-29 15:22:26 by VK2VE ok 0
VK4REGBunyaMnts439.9875@-5.05983.952020-08-09 19:28:012020-07-27 14:11:26 by VK4AAN ok 0
VK4RDBMt CottonCotton302711.852020-08-09 19:28:012020-07-29 08:30:22 by VK4DMB ok 0
VK7RADHobart438.6750@-7.05091.852020-08-09 19:28:012020-07-29 10:21:17 by VK7BS ok 0
VK4RVRKnobby_Ipswich438.8375@-7.0274518.552020-08-09 19:28:012020-07-29 09:02:32 by VK4SIR ok 0
VK7RAKGagebrook438.7000@-5.0280.012020-08-09 19:28:012020-06-22 19:47:17 by VK7HDM ok 0
VK3RDSShepparton438.7625@-7.03602.422020-08-09 19:28:012020-07-29 11:13:55 by ok 0
VK3RWVWarrnambool438.4000@-7.014715.182020-08-09 19:28:012020-07-29 00:31:58 by VK3FCAT ok 1
VK3RPSMtCottrell439.7250@-5.0646942.872020-08-09 19:28:012020-07-29 09:41:46 by VK3ZLD ok 0
VK2RPHBalranald438.3250@-7.0370.012020-08-09 19:28:012020-07-23 14:07:38 by VK2PNH ok 0
VK3RAGRenniesHill146.7750@-0.6720.422020-08-09 19:28:012020-07-26 22:05:17 by VK3YZP ok 0
VK2RHXNewcastleQF57UB880.252020-08-09 19:28:012020-07-29 11:56:32 by VK2YHX ok 0
Return to main page

VK-DMR Inspector - Matt VK2FLY V1.14 14-01-2020