Login

Matt VK2-FLY's VK DMR INFORMATION

Radio Database breakdown by repeater (not including TG9)

StationLocationFrequencyCallsDuration (Hours)Last seenLast CallStatusOutages (48h)
VK3RTEKaringal438.9125@-7.015981121.532020-06-02 20:19:012020-06-02 18:38:07 by VK3FUEO ok 0
VK4RBKAtherton438.9250@-7.0270310.072020-06-02 20:19:012020-06-02 20:06:17 by VK4YLH ok 0
VK3RGLMtAnakie439.5000@-5.0322013.392020-06-02 20:19:012020-06-02 10:34:26 by VK3CAT ok 0
VK2RCGSydney439.5000@-5.012033105.082020-06-02 20:19:012020-06-02 11:57:55 by VK2RE ok 0
VK7RCRHobart438.5250@-5.0831667.122020-06-02 20:19:012020-06-02 17:36:11 by VK7ZRJ ok 0
VK3RDRCranbourne438.2625@-7.0673139.332020-06-02 20:19:012020-06-02 07:21:37 by VK3FAFP ok 0
VK4RSLNoosa438.1750@-5.07726.062020-06-02 20:19:012020-06-01 10:16:22 by VK4VF ok 5
VK2RGNGoulburn438.3250@-5.0205111.072020-06-02 20:19:012020-06-02 13:55:06 by VK2JUZ ok 0
VK3RGVMtWombat438.9000@-7.019129.982020-06-02 20:19:012020-06-02 17:04:55 by VK3FGSL ok 0
VK2RWIDural438.6000@-5.0477211.812020-06-02 20:19:012020-06-02 09:34:30 by VK2NMZ ok 0
VK4RBTGoldCoastNth438.7125@-7.0506633.712020-06-02 20:19:012020-06-02 20:17:19 by VK4SE ok 1
VK2RLEEngadine438.4250@-5.0200712.772020-06-02 20:19:012020-06-01 00:31:40 by VK2MUF ok 0
VK3RTABeulah438.1250@-7.02300.512020-06-02 20:19:012020-05-09 16:52:18 by VK3SNR ok 0
VK3RMCNarreWarrenNorth438.7125@-7.0366419.12020-06-02 20:19:012020-06-02 15:12:11 by VK3GDC ok 0
VK1RBMCanberra438.8125@-7.024585.862020-06-02 20:19:012020-06-02 11:47:46 by VK2NE ok 0
VK7RJGMt.Arthur438.4125@-7.031219.192020-06-02 20:19:012020-06-01 20:34:28 by VK7RC ok 0
VK5RSFAdelaide438.8375@-7.0478714.952020-06-02 20:19:012020-06-02 17:23:45 by VK5NAQ ok 0
VK2RAOOrange438.7250@-5.02380.922020-06-02 20:19:012020-06-01 11:37:25 by VK2XLJ ok 0
VK4RNXSunshineCoast438.8875@-7.01217885.42020-06-02 20:19:012020-06-02 20:17:24 by VK4NBL ok 0
VK4RMCBrisbane438.8000@-7.0891265.032020-06-02 20:19:012020-06-02 19:34:30 by VK4VVK ok 1
VK4RLUMtDunsinane439.8750@-5.06623.352020-06-02 20:19:012020-06-02 19:49:13 by VK4LGW ok 0
VK2RFIDora CreekCreek13676.272020-06-02 20:17:012020-06-02 09:19:24 by VK2GG ok 0
VK2ROJCorlette QF67bgQF67bg7813.242020-06-02 20:19:012020-06-02 19:22:18 by VK2KOG ok 1
VK2RHRHIGHRANGE439.9000@-5.07373.922020-06-02 20:19:012020-06-02 18:02:19 by VK2HG ok 0
VK2RYSYass438.1000@-7.06683.732020-06-02 20:19:012020-06-02 15:47:10 by VK2PET ok 0
VK2RCVGrafton439.9125@-5.04611.052020-06-02 20:19:012020-06-02 10:10:52 by VK2KJ ok 1
VK2RMBTerreyHills438.4000@-5.410813.392020-06-02 20:19:012020-06-02 19:28:53 by VK2CAR ok 0
VK3RHDHorsham438.3250@-7.04163.852020-06-02 20:19:012020-05-25 21:53:40 by VK3AS ok 0
VK3RWWNationWide438.1500@-5.423307.262020-05-31 23:15:012020-05-31 18:43:57 by VK5ZKR down 1
VK2RHTChatswood438.3500@-5.4194471042020-06-02 20:19:012020-06-02 18:04:35 by VK2FATS ok 0
VK4REGBunyaMnts439.9875@-5.05753.892020-06-02 20:19:012020-05-29 09:36:03 by VK4TP ok 2
VK4RDBMt CottonCotton260410.442020-06-02 20:19:012020-06-02 19:41:57 by VK4PK ok 0
VK7RADHobart438.6750@-7.04731.662020-06-02 20:19:012020-06-02 08:48:22 by VK7MA ok 0
VK4RVRKnobby_Ipswich438.8375@-7.0227714.262020-06-02 20:19:012020-06-02 09:21:36 by VK4SIR ok 0
VK7RAKGagebrook438.7000@-5.0170.012020-06-02 20:19:012020-04-07 22:32:45 by VK7HDM ok 0
VK3RDSShepparton438.7625@-7.03392.22020-06-02 20:19:012020-06-01 16:08:35 by VK3HAW ok 0
VK3RWVWarrnambool438.4000@-7.012564.342020-06-02 20:19:012020-06-02 20:03:08 by VK3FCAT ok 1
VK3RPSMtCottrell439.7250@-5.0573638.022020-06-02 20:19:012020-06-01 19:51:56 by VK3ZWA ok 0
VK2RPHBalranald438.3250@-7.0340.012020-06-02 20:19:012020-05-14 19:48:42 by VK2PNH ok 0
Return to main page

VK-DMR Inspector - Matt VK2FLY V1.14 14-01-2020